BASES DEL CONCURS

INFORMACIÓ GENERAL

La Cupula Music i Mecal Pro, Festival Internacional de Curtmetratges i Animació de Barcelona, convoquen la segona edició de Soundie, concurs de videoclips de Barcelona. El certamen, dirigit a realitzadors/productores de videoclips, companyies discogràfiques i artistes independents, consta de tres Seccions Oficials a competició:

Premi Internacional

Premi Nacional

Premi Local Català

 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

 

 • El videoclip haurà d’haver estat sol·licitat o creat per a un grup o solista català, espanyol o estranger i podrán participar en qualsevol de les 3 seccions oficials.
 • La durada no excedirà de 9 minuts.
 • Es podran presentar al Certamen videoclips publicats a partir de l’1 d’octubre de 2016 fins l’15 de setembre de 2017.
 • Cada concursant/ director podrà presentar un nombre d’obres màxim fins a Tres (3).
 • El format original d’enregistrament serà lliure.
 • Poden participar al concurs videoclips artistes i/o companyies independents.
 • La votació del públic donarà inici el dia 18 de setembre fins al 6 d’octubre de 2017. Votació disponible a la pàgina de Facebook de Soundie– www.facebook.com/SoundieMVA/

 

INSCRIPCIONS

La inscripció es realitza per procediment EN LÍNIA a la web soundie.es:

Els directors, productors, bandes o músics que emplenin el formulari de participació en el Soundie Music Video Award han de tenir tots els drets/permisos del vídeo que presenten.

A més del Videoclip en format digital, haurà de compartir-se la URL pública del vídeo pujat a la plataforma YouTube. En donar d’alta el treball se li demanaran una sèrie de dades que conformaran el full d’inscripció. Qualsevol dubte serà atès en les adreces de correu info@soundie.es

El termini d’inscripció finalitza l’15 de setembre de 2017

 

VIDEOCLIPS SELECCIONATS PER A PROJECCIÓ EN LA FINAL

Les obres preseleccionades del concurs es donaran a conèixer a partir del dia 2 d’octubre de 2017 a la pàgina Web del Festival. Prèviament s’enviarà confirmació per correu electrònic a cada seleccionat.

Els videoclips que siguin preseleccionats hauran de ser enviats en arxiu HD amb el còdec h264 i resolució mínima de 1920 x 1080 -1080p- en .mov o .mkv) aban 10 d’octubre de 2017 a la Seu del Festival, l’adreça del qual és: Carrer Trafalgar, número 10, Pral 1ª Barcelona, C.P. 08010. En l’exterior de l’envàs figurarà una fitxa indicant: Titol, Autor, Durada, Format, Pantalla i Tipus de so, així com l’adreça on haurà de ser retornada. O mitjançant wetransfer al correu info@soundies.es. Igualment contactarem a tots els finalistes personalment per email per notificar-lis la noticia i demanar els videos seleccionats.

L’enviament dels clips seleccionats serà a càrrec del participant, la devolució a càrrec de l’organització.

 

PRESELECCIÓ

L’organització del festival designarà les persones del món cinematogràfic, musical i cultural que duran a terme la preselecció dels finalistes.

Les decisions del comitè de selecció són inapel·lables.

Les obres hauran de presentar-se en bon estat, i degudament identificades amb el títol, grup/artista, realitzador/productora, discogràfica i durada.

 

VISUALITZACIÓ DELS VIDEOCLIPS

Els videoclips preseleccionats es podran veure a la pàgina Web oficial del festival i al seu canal de YouTube. Estaran disponibles per al seu visionat uns dies abans de començar l’esdeveniment.

 

VOTACIONS

Un jurat professional serà encarregat d’atribuir els guanyadors en cada modalitat.

L’esdeveniment està planificat en principi pels dies 20 i 21 d’Octubre de 2017.

 

PREMIS

Soundie atorgarà diversos premis:
El valor dels premis ascendeix a 12.000 € dels quals 4.000 € corresponen a premis en metàl·lic i 8000 € en serveis per a les produccions audiovisuals. Aquests premis es repartiran entre totes les categories.
 • Premi al millor videoclip internacional (Premi en metàl·lic dotat amb 1000€).
 • Premi al millor videoclip nacional (Premi UFI en metàl·lic dotat amb 1000€).
 • Premi al millor videoclip català – Centrada en la CA de Catalunya (Premi en metàl·lic dotat amb 1000€)
 • Premi al millor Videoclip Selecció del Públic (Premi en metàl·lic dotat amb 1000€).
 • Premi millor muntatge.
 • Premi al millor director novell. (Premi SAE valorat en 1500€)
 • Millor Videoclip Low-cost – Videoclips amb un pressupost menor a 1000 €. (Premi Videolab valorat en 2500€)
 • Millor Cançó – Premiant l’autor de la peça musical. (Distribución digital gratuita + 500€ promo en YouTube)

També s’oferiran altres premis de menció especial:

 • Premi als millors efectes especials. (Premi Distribució Digital gratuïta + 500€ promo a YouTube)
 • Millor Director d’Art – Premiant el director d’art del clip de vídeo. (Premi Distribució Digital gratuïta + 500€ promo a YouTube)
 • Millor Creativitat / Guió – Premiant el guionista / creatiu del videoclip. (Premi Distribució Digital gratuïta + 500€ promo a YouTube)
 • Millor Animació – Premiant al director d’animació del videoclip. (Premi Distribució Digital gratuïta + 500€ promo a YouTube)

El premi serà atorgat per un jurat compost per persones del món cinematogràfic, musical i cultural.

Seran beneficiaris dels mateixos els qui ostentin els drets del videoclip, sent un dels requisits principals l’assistència del guanyador o un representant al lliurament del premi (per a les modalitats local i nacional) o la remissió d’un vídeo testimoniatge (per a la modalitat internacional) en cas que no pugui assistir físicament.

El Premi del Públic es realitzarà de forma independent al Jurat. Se seleccionarà al videoclip finalista en funció del nombre de vots aconseguits a la promoció en xarxes sociales que s’ha activat mitjançant l’eina de Easypromos. Aquest premi s’anunciarà a les xarxes socials de Soundie Music Video Awards de forma independent a la resta de comunicacions del festival. Diferenciem en les nostres comunicacions, la votació del públic per a Millor Videoclip Escollit pel públic amb la votació proporcionada per part del nostre jurat professional, que consta dels altres 11 premis.

Els premis seran lliurats durant la cerimònia de clausura. Tots els premis estan subjectes a les retencions que determini la llei vigent. Els premis seran abonats en metàl·lic en els comptes (sense costos) que els guanyadors facilitaran a l’organització.

La incorporació de qualsevol altre premi que no figuri a les presents bases, serà oportunament anunciat per les vies de comunicació del Festival (Web, nota de premsa, etc.)

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els participants en el concurs autoritzen a l’organització a la difusió, distribució, exhibició, comunicació pública, divulgació i reproducció dels projectes presentats a través dels portals i vies actuals o futures d’ambdues institucions, i de forma gratuïta.

Protecció de dades

En compliment de l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la societat de la informació i comerç electrònic i altres disposicions dictades en el seu desenvolupament, els participants en el present concurs queden informats que les dades personals facilitades voluntàriament en els formularis de registre al concurs, que declara com a propis, (inclosos el telèfon mòbil i el correu electrònic), s’incorporen al corresponent fitxer de l’organització autoritzant a aquesta al tractament dels mateixos (per si mateix o a través d’un tercer que actuï com a encarregat del tractament) per a la seva utilització en relació al desenvolupament d’aquest concurs, així com per a l’enviament d’informació sobre les activitats i projectes que duu a terme l’organització (per mitjà de correu postal, e-mail, telèfon i SMS). El participant queda informat del seu dret d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació, respecte de les seves dades personals en els termes previstos en la Llei, podent exercitar aquest dret per escrit mitjançant carta dirigida a l’organització a la següent adreça: carrer Trafalgar, número 10, Pral 1a Barcelona, C.P. 08010.

El lliurament de les dades personals en el formulari de registre al concurs té caràcter facultatiu, sense que la negativa a subministrar els mateixos suposi conseqüència cap negativa, excepte el de no poder participar en la present promoció.

L’usuari participant garanteix que les Dades Personals facilitades a l’organització amb motiu de la present promoció són veraces i es fa responsable de comunicar a aquesta qualsevol modificació en els mateixos.

Així mateix, els participants autoritzen a l’organització per a la utilització del seu nom i imatge en la publicitat o comunicacions, tan escrites com a electròniques, que desenvolupi o dugui a terme per divulgar els resultats del concurs.

L’organització, en cap cas, utilitzarà les dades dels concursants amb finalitats comercials.

Reclamacions, legislació i jurisdicció aplicable.

Qualsevol reclamació sobre la selecció inicial dels projectes o sobre l’elecció pel jurat dels projectes guanyadors del premi haurà de formular-se en el termini màxim de 10 dies naturals a explicar des de la seva data de notificació prevista.

Qualsevol altra reclamació haurà de plantejar-se igualment en el termini màxim de 10 dies naturals des del fet que la motivi.

El present concurs i les seves bases es regulen per la legislació espanyola i qualsevol controvèrsia relacionada amb les mateixes o el concurs es resoldran pels tribunals de Barcelona.

 

FISCALITAT

Als premis de la present promoció, els seran aplicable la Llei 35/2006 de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques; el Reial decret no 439/2007, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques;

Llei 13/2011, de 27 de maig, de Regulació del Joc; Reial decret 3059/1966 d’1 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de Taxes Fiscals i altres disposicions concordants i dictades en el seu desenvolupament pel qual, si escau, correspondrà a l’organització la realització de l’ingrés a compte o la pràctica de la retenció procedent.

 

EXONERACIÓN DE RESPONSABILITAT

Mecal Pro, Festival Internacional de Curtmetratges i Animació de Barcelona i La Cupula Music queden exempts de tota responsabilitat que pogués derivar-se dels possibles errors existents en les dades facilitades pels premiats, inexactituds dels mateixos o impossibilitat d’identificació. Igualment quedaran exempts de responsabilitat en cas d’error en el lliurament de qualsevol premi sempre que aquest es degui a causes fora del seu control o a la falta de diligència del guanyador.

Mecal Pro, Festival Internacional de Curtmetratges i Animació de Barcelona i La Cupula Music no es fan responsables de la utilització de la imatge de menors en els vídeos dels participants, sent cada participant qui haurà d’obtenir els permisos i consentiments preceptius dels pares o tutors dels mateixos. Això no obsta perquè qualsevol ús de la imatge d’un menor que pugui resultar inadequada sigui sancionat per l’organització i/o YouTube amb la retirada immediata del vídeo del concurs.

YouTube no forma part del concurs exposat més enllà que com a proveïdor de la plataforma. YouTube no és responsable de proveir els premis ni revisar la seguretat de les entrades. YouTube denega qualsevol tipus de responsabilitat sobre l’administració del concurs, les seves regles i els premis atorgats.

 

ACCEPTACIÓ TÀCTICA DE LES BASES

La simple participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases íntegrament.

L’organització es reserva el dret d’interpretar, modificar les condicions del present concurs a qualsevol moment, i fins i tot d’anul·lar-ho o deixar-ho sense efecte, sempre que concorri causa justificada per a això. En tot cas, es compromet a comunicar per aquesta mateixa via les bases modificades, o si escau, l’anul·lació del concurs en el seu conjunt, de manera que tots els participants tinguin accés a aquesta informació.