Panell MIM

Panell MIM: El cos de la dona com a apoderament o eina plàstica en els videoclips

La utilització del cos de la dona com a reclam en els mitjans de comunicació i en la indústria musical és i segueix sent lamentablement avui dia un recurs que ens ha cosificat
L’estereotip que venen els videoclips i les estratègies de promoció i màrqueting és clar: ornament, degradació i sexualització de la dona.
En aquest panell analitzarem com s’utilitza la imatge de la dona i com elles articulen les seves identitats ocupant rols i espais de poder en el negoci musical i en el procés de creació. Avui l’apoderament i la reivindicació del seu cos conflueixen en un nou posicionament de noves narratives que són eina de lluita social.
En els últims temps han aparegut corrents que aposten per mostrar el cos femení com a resposta a una societat cada vegada més repressiva i timorata. Algunes artistes pretenen així plantejar que la reivindicació sense embuts del cos femení pot ser també una eina de lluita i apoderament.

Clara Peya
plus

Clara Peya

Artista

Myriam Swanson
plus

Myriam Swanson

Artista

Angels Bronsoms
plus

Angels Bronsoms

Periodista

Reyes Torío
plus

Reyes Torío

Artista i DJ

Copyright 2018 Soundie. All rights reserved