Bases del concurs

INFORMACIÓ GENERAL

La Cupula Music convoca la cuarta edició dels premis Soundie Music Video Awards.

El festival, dirigit a realitzadors/productores de videoclips, companyies discogràfiques i artistes independents, consta de diverses seccions oficials en competició.


CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

 • El videoclip haurà d’haver estat sol·licitat o creat per a un grup o solista i hauran de concórrer en qualsevol de les seccions oficials respectant les limitacions que cadascuna d’elles comprèn.
 • Serà qui es postuli qui defineixi a quina modalitat i secció es presenta el videoclip a concurs.
 • La durada de la peça no excedirà de 9 minuts.
 • Es podran presentar al certamen videoclips publicats amb posterioritat al 8 d’octobre del 2018 fins al 7 d’octubre del 2019.
 • Cada concursant podrà presentar un nombre d’obres màxim fins a Tres (3).
 • El format original d’enregistrament serà lliure.
 • Poden participar i concórrer a aquests premis els videoclips d’artistes i/o companyies independents.

 

INSCRIPCIONS

 • La inscripció es realitza per procediment EN LÍNIA a la web soundie.es
 • Els directors, productors, grups, artistes o músics que emplenin el formulari de participació en el Soundie Music Video Award han de tenir totes les autoritzacions i drets/permisos cedits, del vídeo que presenten a competició.
 • A més del Videoclip en format digital, haurà de compartir-se la URL pública del video pujat a qualsevol de les plataformes YouTube, Vimeo, Dailymotion. En donar d’alta el treball se li demanaran una sèrie de dades que conformaran el full d’inscripció. Qualsevol dubte serà atès en l’adreça de correu info@soundie.es.
 • El termini d’inscripció per concursar finalitza el 8 d’octobre e a les 00:00h de l’any en curs.
 • En el procés de registre s’haurà d’indicar les modalitats a les quals es vol participar, havent-hi un límit màxim de 3 premis als quals es pot presentar un videoclip.

 

VIDEOCLIPS SELECCIONATS PER A PROJECCIÓ EN LA FINAL

 • Les obres pre-seleccionades a concurs es donaran a conèixer un
  un mes abans de la celebració de l’esdeveniment al lloc Web del Festival. Prèviament s’enviarà confirmació per correu electrònic a cada seleccionat.
 • Els videoclips que siguin pre-seleccionats hauran de ser enviats en arxiu HD amb el codec h264 i resolució mínima de 1920 x 1080 -1080p- en .mov o .mkv) abans del 2 de Novembre de l’any en curs a la Seu del Festival, l’adreça del qual és: carrer Trafalgar, número 10, Pral 1ª Barcelona, C.P. 08010 en l’exterior del sobre o paquet figurarà una fitxa indicant: Títol, Autor, Durada, Format, Pantalla i Tipus de so, així com l’adreça on haurà de ser retornada. O es podrà enviar mitjançant wetransfer al correu info@soundie.es.
 • Contactarem amb tots els finalistes personalment per email per informar-los i demanar els arxius en HD via Wetransfer o en físic.
 • L’enviament dels clips seleccionats serà a càrrec del participant, la devolució a càrrec de l’organització.

 

PRE-SELECCIÓ

 • L’organització del festival designarà les persones del món cinematogràfic, musical i cultural que duran a terme la pre-selecció dels finalistes.
 • Les decisions del comitè de selecció són inapel·lables.
 • Les obres hauran de presentar-se en bon estat, i degudament identificades amb el títol, grup/artista, realitzador/productora, discogràfica i durada.

 

VISUALITZACIÓ DELS VIDEOCLIPS

Els videoclips pre-seleccionats es podran veure en:

 • El canal de Youtube del festival.
 • Mitjançant la llista de reproducció creada específicament al canal de YouTube de Soundie.
 • Soundie en totes les seves comunicacions dels videoclips pre-seleccionats, finalistes i guanyadors sempre usarà en l’àmbit digital el link al canal de YouTube o Vimeo del propi artista, mai farà ús personal dels videoclip.
 • Es realitzaran comunicats a les xarxes socials del Festival – Facebook del Festival www.facebook.com/soundiemva/ | Twitter del Festival twitter.com/*soundiemva | Instagram del Festival instagram.com/soundiemva/

 

Els videoclips pre-seleccionats estaran disponibles a la web mitjançant links de YouTube/ Vimeo dels videos presentats per al seu visionat uns dies abans de començar l’esdeveniment.


CELEBRACIÓ DE L’ESDEVENIMENT

Ben aviat obrirem la convocatòria de projectes per a Soundie Music Video Awards 2019.

VOTACIONS I PREMIS

Un jurat professional compost per persones del món cinematogràfic, musical i cultural, serà encarregat d’atribuir els guanyadors en cada modalitat, excepte el Premi de votació popular a la millor cançó que es realitzarà de forma independent al jurat.


Soundie atorgarà 15 premis. El valor dels premis és de 13.500€ dels quals 6.500€ corresponen a premis en metàl·lic i 7.000€ a serveis per a les produccions audiovisuals. Aquests premis es repartiran entre les següents categories:

 • Premi al millor videoclip internacional: premi en metàl·lic dotat amb 1.000€.
 • Premi al millor videoclip nacional: premi en metàl·lic dotat amb 1.000€.
 • Premi al millor videoclip d’un artista de la CCAA de Catalunya: premi en metàl·lic dotat amb 1.000€.
 • Premi al millor videoclip en llengua catalana: premi en metàl·lic dotat amb 1.000€.
 • Premi al millor videoclip d’un segell independent associat: premi en metàl·lic dotat amb 900€.
 • Premi al millor muntatge: premi en metàl·lic dotat amb 800€.
 • Premi al millor videoclip Igualtat de Gèner: premi en metàl·lic dotat amb 800€.
 • Premi al Director Novell: premi valorat en 2.500€.
 • Premi al millor Videoclip low cost: premi valorat en 2.500€.
 • Premi als millors efectes especials: distribució digital gratuïta + 500€ promoció en YouTube.
 • Premi a la millor Director d’Art : premiant al director d’art del videoclip (Distribució digital gratuïta + 500€ promoció en YouTube.
 • Premi a la millor Fotografia: distribució digital gratuïta + 500€ promoció en YouTube.
 • Premi a la millor Creativitat/Guió: premiant al guionista/creatiu del videoclip (Distribució digital gratuïta + 500€ promoció en YouTube).
 • Premi a la millor Animació: premiant al director d’animació del videoclip (Distribució digital gratuïta + 500€ promoció en YouTube).


Seran beneficiaris dels mateixos els qui ostentin els drets del videoclip, sent un dels requisits principals l’assistència del guanyador o un representant al lliurament del premi (per a les modalitats local i nacional) o la remissió d’un video testimoniatge (per a la modalitat internacional) en cas que no pugui assistir físicament.

Els premis seran lliurats durant la cerimònia de clausura. Tots els premis estan subjectes a les retencions que determini la llei vigent. Els premis seran abonats en metàl·lic en els comptes (sense costos) que els guanyadors facilitaran a l’organització.

La incorporació de qualsevol altre premi que no figuri a les presents bases, serà oportunament anunciat per les vies de comunicació del Festival (Web, nota de premsa, xarxes socials, etc.).


Drets de propietat intel·lectual

Els participants en el concurs autoritzen a l’organització a la difusió, distribució, exhibició, comunicació pública, divulgació i reproducció dels projectes presentats a través dels portals i vies actuals o futures d’ambdues institucions, i de forma gratuïta.


Protecció de dades

En compliment de l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la societat de la informació i comerç electrònic i altres disposicions dictades en el seu desenvolupament, els participants en el present concurs queden informats que les dades personals facilitades voluntàriament en els formularis de registre al concurs, que declara com a propis, (inclosos el telèfon mòbil i el correu electrònic), s’incorporen al corresponent fitxer de l’organització autoritzant a aquesta al tractament dels mateixos (per si mateix o a través d’un tercer que actuï com a encarregat del tractament) per a la seva utilització en relació amb el desenvolvimiento d’aquest concurs, així com per a l’enviament d’informació sobre les activitats i projectes que duu a terme l’organització (per mitjà de correu postal, e-mail, telèfon i SMS). El participant queda informat del seu dret d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació, respecte de les seves dades personals en els termes previstos en la Llei, podent exercitar aquest dret per escrit mitjançant carta dirigida a l’organització a la següent adreça: carrer Trafalgar, número 10, Pral – 1ª Barcelona, C.P. 08010.

El lliurament de les dades personals en el formulari de registre al concurs té caràcter facultatiu, sense que la negativa a subministrar els mateixos suposi conseqüència negativa alguna, excepte el de no poder participar en la present promoció.

L’usuari participant garanteix que les Dades Personals facilitades a l’organització amb motiu de la present promoció són veraces i es fa responsable de comunicar a aquesta qualsevol modificació en els mateixos.

Així mateix, els participants autoritzen a l’organització per a la utilització del seu nom i imatge en la publicitat o comunicacions, tant escrites com a electròniques, que desenvolupi o dugui a terme per divulgar els resultats del concurs.

L’organització, en cap cas, utilitzarà les dades dels concursants amb finalitats comercials.Reclamacions, legislació i jurisdicció aplicable

Qualsevol reclamació sobre la selecció inicial dels projectes o sobre l’elecció pel jurat dels projectes guanyadors del premi haurà de formular-se en el termini màxim de 10 dies naturals a comptar des de la seva data de notificació prevista.

Qualsevol altra reclamació haurà de plantejar-se igualment en el termini màxim de 10 dies naturals des del fet que la motivi.

El present concurs i les seves bases es regulen per la legislació espanyola i qualsevol controvèrsia relacionada amb les mateixes o el concurs es resoldran pels tribunals de Barcelona.Fiscalitat

Als premis de la present promoció, els seran aplicable la Llei 35/2006 de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques; el Reial Decret no 439/2007, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques;

Llei 13/2011, de 27 de maig, de Regulació del Joc; Reial decret 3059/1966 d’1 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de Taxes Fiscals i altres disposicions concordants i dictades en el seu desenvolupament pel que, si escau, correspondrà a l’organització la realització de l’ingrés a compte o la pràctica de la retenció procedent.


Exoneració de responsabilitat

La Cupula Music queden exempts de tota responsabilitat que pogués derivar-se dels possibles errors existents en les dades facilitades pels premiats, inexactituds dels mateixos o impossibilitat d’identificació. Igualment quedaran exempts de responsabilitat en cas d’error en el lliurament de qualsevol premi sempre que aquest es degui a causes fora del seu control o a la falta de diligència del guanyador.

La Cupula Music no es fan responsables de la utilització de la imatge de menors en els vídeos dels participants, sent cada participant qui haurà d’obtenir els permisos i consentiments preceptius dels pares o tutors dels mateixos. Això no obsta perquè qualsevol ús de la imatge d’un menor que pugui resultar inadequada sigui sancionat per l’organització i/o Youtube, Vimeo o Dailymotion amb la retirada immediata del vídeo del concurs.

YouTube, Vimeo i Dailymotion no formen part del concurs exposat més enllà que com a proveïdor de la plataforma. YouTube, Vimeo i Dailymotion no són responsables de proveir els premis ni revisar la seguretat de les entrades. Youtube, Vimeo i Dailymotion deneguen qualsevol tipus de responsabilitat sobre l’administració del concurs, les seves regles i els premis atorgats.

 

Acceptació tàcita de les bases

La simple participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases íntegrament.

L’organització es reserva el dret d’interpretar, modificar les condicions del present concurs en qualsevol moment, i fins i tot d’anul·lar-ho o deixar-ho sense efecte, sempre que concorri causa justificada per a això. En tot cas, es compromet a comunicar per aquesta mateixa via les bases modificades, o si escau, l’anul·lació del concurs en el seu conjunt, de manera que tots els participants tinguin accés a aquesta informació.

Copyright 2018 Soundie. All rights reserved